IN školka
604 904 450
Hornopolní 3318/36
702 00 Ostrava


Projekt Evropské unie

Název projektu: INškolka mini
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0­.0/15_035/0001956
Doba realizace projektu: 1. dubna 2016 – 31. května 2018
Výše dotace: 4.953.480,– Kč

Naše školka se zapojila do výzvy č. 03_15_35 s názvem „Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Ostravy.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve města Ostrava (konkrétně v centru Ostravy, v blízkosti významných zaměstnavatelů v regionu) a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Výstupem projektu bude provoz školky o kapacitě 20 dětí, a to především do věku 3 let.

Náš projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost.

O dalších aktivitách v rámci projektu Vás budeme informovat na internetu nebo na facebooku, kde můžete sledovat naše stránky.