Zvýšení kapacity dětské skupiny INClub Zvýšení kapacity dětské skupiny INClub

Předmětem projektu je nákup a rekonstrukce části objektu na dětskou skupinu, včetně pořízení zařízení a vybavení pro provoz služby péče o dítě…

» více zde
IN školka
604 904 450
Hornopolní 3318/36
702 00 Ostrava


Projekt Evropské Unie

Název projektu: Zvýšení kapacity dětské skupiny InClub
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0­.0/18_110/0009947
Číslo výzvy: 06_18_110
Název výzvy: 88. Výzva IROP – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II.
Doba realizace projektu: říjen 2018 – září 2022 (48 měsíců)

Předmětem projektu je nákup a rekonstrukce části objektu na ul. Hulvácká 2081/2, 700 30 Ostrava-Jih, Zábřeh na dětskou skupinu, včetně pořízení zařízení a vybavení pro provoz služby péče o dítě. V rámci projektu bude také zajištěna bezbariérovost prostor. Místem realizace je parc. č. 1832 zapsaná v katastru nemovitostí u KÚ pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava na LV č. 3069. Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro zajištění péče o děti.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.