Zvýšení kapacity dětské skupiny INClub Zvýšení kapacity dětské skupiny INClub

Předmětem projektu je nákup a rekonstrukce části objektu na dětskou skupinu, včetně pořízení zařízení a vybavení pro provoz služby péče o dítě…

» více zde
IN školka
604 904 450
Hornopolní 3318/36
702 00 Ostrava


IN školka mini

BUĎTE IN S NÁMÍ

INškolka mini

:https://m.facebook.com/inskolka/

Jsme založeni díky podpoře Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost

Název projektu: INškolka mini II
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0­.0/19_101/0016449
Doba realizace projektu: 1. června 2020 – 31. května 2022
Adresa pobočky: Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava

Naše dětská skupina se zapojila do výzvy č. 03_19_101 s názvem „Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz mimo Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Ostravy.

Hlavním cílem projektu je podpořit služby péče o dítě ve města Ostrava (konkrétně v centru Ostravy, v blízkosti významných zaměstnavatelů v regionu) a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Výstupem projektu bude provoz dětské skupiny o kapacitě 20 dětí, a to především do věku 3 let.

Náš projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost (více viz www.esfcr.cz)

O dalších aktivitách v rámci projektu Vás budeme informovat na internetu nebo na facebooku, kde můžete sledovat naše stránky.

  • Pro děti od 18 měsíců do 3 let
  • Spolupráce se stávající INškolkou
  • Otevřeno každý den, mimo státní svátky od 6:30 –17:30 hod.
  • CENA : 4400CZK/měsíc, včetně stravy

  • Návaznost a možnost pokračování v INškolka od 3–6 let
  • Široká nabídka nadstandardních aktivit (noční, víkendové, hodinové hlídání, školky v přírodě, spolupráce s mensou, jazyková výuka, jóga, atletika, logopedický kroužek, canisterapie, zábavné pokusy a další)
  • Účast na jednotlivých aktivitách je podmíněna aktuální zralostí a připraveností dítěte (náročnějších akcí se účastní pouze větší děti)
  • Možno shlédnout foto na facebookových stránkách školky nebo na www.inskolka.cz