Zvýšení kapacity dětské skupiny INClub Zvýšení kapacity dětské skupiny INClub

Předmětem projektu je nákup a rekonstrukce části objektu na dětskou skupinu, včetně pořízení zařízení a vybavení pro provoz služby péče o dítě…

» více zde
IN školka
604 904 450
Hornopolní 3318/36
702 00 Ostrava


IN Club

IN Club

BUĎTE IN S NÁMI !

sledujte nás na https://www.facebook.com/inskolka

Jsme založeni díky podpoře Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost 

Název projektu: Dětská skupina IN Club Nová Bělá
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0­.0/19_101/0015050
Doba realizace projektu: 1. října 2019 – 31. března 2022
Adresa pobočky: Kaminského 586/119, 724 00 Ostrava

Naše dětská skupina se zapojila do výzvy č. 03_19_101 s názvem „Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz mimo Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Ostravy.

Hlavním cílem projektu je podpořit služby péče o dítě ve města Ostrava (konkrétně v obvodu Nová Bělá, v blízkosti významných zaměstnavatelů v regionu) a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Výstupem projektu bude provoz dětské skupiny o kapacitě 20 dětí, a to pro děti od 18ti měsíců do 6 let.

Náš projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost (více viz www.esfcr.cz)

O dalších aktivitách v rámci projektu Vás budeme informovat na internetu nebo na facebooku, kde můžete sledovat naše stránky.

  • Pro děti 18ti měsíců – 6 let
  • Spolupráce se stávající INškolkou
  • Otevřeno každý den, mimo státní svátky od 7:00 –17:30 hod.
  • CENA : 4400CZK/měsíc, včetně stravy
  • Široká nabídka nadstandardních aktivit, školky v přírodě, spolupráce s mensou, jazyková výuka, jóga, atletika, logopedický kroužek, canisterapie, zábavné pokusy a další.
  • Možno shlédnout foto na facebookových stránkách školky nebo na www.inskolka.cz